Veríme, že v prvých dvoch rokoch sme Vás presvedčili o tom, že zrealizovať náš kemp bol výborný nápad. Opať sme ho trochu vylepšili a pripravili pre Vás malé zmeny. Tento rok začíname s rekordným počtom v oboch turnusoch, a už v marci sme mali tzv. „plný dom”. Náš kemp funguje vďaka skvelej práci 28 ľudí, ktorí sa podieľajú a pomáhajú pri organizácii a samotnej realizácii nášho projektu.

V roku 2019 očakávame 120 hráčov a 20 brankárov, ktorí budú pracovať v štyroch skupinách. Na každom treningu budeme mať 3-7 trénerov na ľade naraz a k tomu ešte dvoch trénerov na suchú pripravu. A to skvelého Filipa Košeckeho a Attilu Kisa, ktorí sa budú starať o powerkating a skatemill.

V každej skupine budú dvaja hlavní tréneri: v prvej skupine to budú Paulovič Miloš a Matejov Vladimír, v druhej skupine Vybiral Miroslav a Gergely Borbás, v tretej skupine Máté Arany a Balázs Kukucska a vo štvrtej skupine Segin Tomas a Alfréd Kedves. Pri každej skupine im na ľade budú pomáhať aj mladí asistenti: Gergely Mattyasovszky, Dávid Barna, Zsombor Galajda a Ábris Gulácsi, spolu s koordinátorkami Janou Gyore Beke a Laczovics Vivien Éva. Tak ako každý rok, ani tento, sme nezabudli na brankárov, ktorí čaká špeciálny program pod vedením Csabu Székelya, ktorému v tomto roku budú pomáhať Duschek Dávid a Roland Palla. Ich pravou rukou a asistentmi budú Bence Fekete a Gellért Gratzl a ako koordinátorka sa predstaví Ágnes Holló.

Organizáciu celého tábora a každú tréningovú jednotku maju na starosti samotný realizátor a organizátor tohoto kempu Vladimír Babic,ktorého pravou rukou je Gábor Jávorics. Každá skupina má samostatné tréningové plány a programy. Cieľom je samozrejme, aby si všetci účastníci užili všetky tréningy a aby sa počas tábora čo najviac zdokonalili.

Na fotke sú aj Samuel Kovalik a Michal Glonek, ktorí majú na starosti fotenie a kamerovanie, László Gutveiler, ktorý sa stará o náš web a Bence Boda, ktkorý má na starosti komunikáciu.