Gábor Jávorics spolupracuje s hlavným organizátorom Vladimírom Babicom takmer desať rokov. S vždy dobre naladeným a pracovitým profesionálom sme sa porozprávali o piatom ročníku Europe summer camp.

- Ako začala vaša spolupráca s Vladimírom Babicom?


Gábor Jávorics: Spolupracujeme od roku 2012, najskôr na úrovni klubovej organizácie a potom v organizácii Hungary Talent. Myšlienka letného campu na rozvoj zručností sa zrodila vo Vladovej hlave pred šiestimi rokmi, keď hlavným kritériom bolo, že sme chceli tábor zorganizovať na mieste, kde majú deti všetko potrebné na jednom mieste. Podarilo sa nám nájsť resort na Slovensku v Námestove. Kde sa na jednom mieste nachádza ľadová plocha, ubytovanie, reštaurácia, bazén, umelý trávnik - ktoré slúžia na to, aby sme deťom mohli poskytnúť profesionálne podmienky pre rozvoj.

- Bude to piaty tábor - koľko práce je potrebné na to, aby sa takáto udalosť uskutočnila ?

J. G.: - Veľa práce. Organizácia ďalšieho ročníka začína vždy na po skončení toho predchádzajúceho a vrcholí v marci. Napríklad práve teraz rokujeme o dizajne dresov, tričiek, šortiek, papúč a oficiálneho puku letného tábora Európa.. So skracujúcim sa časom do začiatku campu pribúdajú aj iné úlohy ako sú: registrácia, počítanie nákladov na tábor, príprava harmonogramu, rezervácia športovísk a miestnosti, zabezpečovanie 24-hodinového zdravotníckeho personálu a pomocníkov v celom campe - to sú všetko úlohy náročné na čas a financie. Stále sa snažíme poskytovať niečo nové, dokonca viac ako v minulom roku. Myslím si, že sa každý rok sa dozvieme niečo nové a pozitívne, čo môžeme v budúcom roku využiť na zabezpečenie ešte profesionálnejšieho campu pre deti.

- Je stále možné sa prihlásiť na tohtoročný camp?

J. G.: - Áno, v oboch turnusoch sú stále voľné miesta. Pri registrácii je veľmi dôležité, aby všetci registrovaní hráči dostali potvrdzovací e-mail s kľúčovými informáciami. ako je harmonogram a číslo účtu pre zaslanie platby. My, organizátori, potom všetkých kontaktujeme do 15. apríla na uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Vklad na účet je tiež veľmi dôležitý, pretože akceptujeme účasť v poradí, v akom sú platby uskutočňované. Zálohu je možné zaplatiť na dané číslo účtu od 1. apríla do 10. júna.

- A čo vírus?
 
J. G .: - Samozrejme, neustále sledujeme situáciu a s tým spojené obmedzenia. Dúfame, že tak ako minulý rok, aj tento rok bude tábor prebiehať bez problémov. Ak však náhodou nebudeme schopní camp zorganizovať následkami protiepidemických opatrení spojenými s koronavírusom, vrátime všetkým účastníkom zálohu do siedmich dní.

- Základná filozofia sa nezmenila, však?

J. G.: - Nie. Stále chceme popri športovom rozvoji, vytvárať aj nové priateľstvá a dať deťom už spomínané celoživotné skúsenosti a krásne spomienky. Snažíme sa vždy vytvárať atmosféru, kde sa každý cíti dobre. Zahŕňame tým tiež aj rodičov, ktorí sa môžu zúčastniť sledovania tréningov na ľade - zvyčajne počas campu dokážeme urobiť veľký dojem na deti i rodičov!